SPF Mellannyland

SPF Mellannyland

Till SPF Mellannyland hör Esbo svenska pensionärer med åtta lokala klubbar, Gröndals pensionärsförening,  Grankulla svenska pensionärer, Samrådet i SPF Helsingfors med 12 föreningar samt Vanda svenska pensionärer.

Kontaktperson är verksamhetskoordinator Inger Holmberg
tfn 040 595 2992, e-post: inger.holmberg(at)spfpension.fi

SPF Mellannylands styrelse:
Ordförande: Gustav Båsk (Esbo)
Medlemmar: Peter Forsström (Grankulla), Fredrika Forsskåhl (Grankulla), Marianne Lindberg (Helsingfors), Lena Lindberg (Helsingfors), Brita Pawli (Esbo),   Per-Erik Aura (Vanda), Torvald Olsson (Vanda)