SPF Mellannyland

SPF Mellannyland

Till SPF Mellannyland hör Esbo svenska pensionärer med åtta lokala klubbar, Gröndals pensionärsförening,  Grankulla svenska pensionärer, Samrådet i SPF Helsingfors med 12 föreningar samt Vanda svenska pensionärer.

Kontaktperson är ombudsman Veronica Biaudet
tfn 040 128 5911, e-post: veronica.biaudet(at)spfpension.fi

SPF Mellannylands styrelse:
Ordförande: Gustav Båsk (Esbo)
Medlemmar: Peter Forsström (Grankulla), Fredrika Forsskåhl (Grankulla), Marianne Lindberg (Helsingfors), Lena Lindberg (Helsingfors), Brita Pawli (Esbo),   Per-Erik Aura (Vanda), Torvald Olsson (Vanda)


Föreningarna

Helsinforsföreningarna (Samrådet i SPF Helsingfors)

Esbo svenska pensionärer

Gröndals pensionärsförening

Grankulla svenska pensionärer

Vanda svenska pensionärer

Inga händelser på kommande