SPF Mellannyland

SPF Mellannyland

Till SPF Mellannyland hör Esbo svenska pensionärer med åtta lokala klubbar, Gröndals pensionärsförening,  Grankulla svenska pensionärer, Samrådet i SPF Helsingfors med 12 föreningar samt Vanda svenska pensionärer.

Kontaktperson är verksamhetskoordinator Inger Holmberg
tfn 040 595 2992, e-post: inger.holmberg(at)spfpension.fi

SPF Mellannylands styrelse år 2022

Ordförande:

Vanda       Per-Erik Aura

Medlemmar:

Esbo              Gustav Båsk och Veronica Biaudet (suppleant) 

Helsingfors  Marianne Lindberg och Lena Lindberg (suppleant)

Vanda            Per Göran Eriksson 

Gröndal         Lasse Hoffman

Grankulla      Torolf Hedlund och Gunilla Löfstedt-Söderholm (suppleant)

 

Den aktiva programverksamheten i SPF MellanNyland sker inom medlemsföreningarna och deras medlemsklubbar, vilka självständigt planerar, genomför och informerar om sitt program.

SPF MellanNyland (som förblir oregistrerad) är en gemensam arena närmast för att stimulera information, kontakter - vid behov koordination mellan medlemsföreningarna. Detta med avsikt att medlemsföreningarna och deras underklubbar kunde få inspiration och tips från varandra och initiera/stärka kontakter sinsemellan, t.ex. genom att inbjuda medlemmar från de övriga till egna evenemang, att erbjuda dem möjlighet att följa med föreningens eget program, t.ex. virtuellt etc.

SPF MellanNyland kan uttala sig i ärenden som är av gemensamt intresse för medlemsföreningarna (se. tex seniorrabatten på biljettavgiften i HRT-regionen), även å medlemsförening(ar)s vägnar t.ex. i SPF, om så önskas.

SPF MellanNyland medverkar tillsammans med medlemsföreningarna i diskussionen om Region-Syd.

SPF MellanNylands styrelse kommer samman vid behov på ordförandes kallelse. 

Ta en titt på medlemsföreningarnas kommande program och fråga dem om du hittar något intressant i vilket du vill delta.